Tell Rad Shaqrah

Tell Rad Shaqrah

Tell Rad Shaqra
Tell Rad Shaqurah
Tell Rad Szakra

 • Nazwa projektu:

  Stanowisko badane w ramach międzynarodowego projektu badań ratunkowych „Hassake Dam Project”

 • Typ stanowiska:

  Ufortyfikowana osada i cmentarzysko

  Lokalizacja:

  Syria
  Kraina geograficzna: Syryjska Dżezira/północna Syria
  Kraina historyczna: Północna Mezopotamia

  Datowanie:

  – późny okres Niniwa 5
  – okres wczesnodynastyczny III
  – okres akadyjski
  – okres nowoasyryjski

Najciekawsze odkrycia:

– Mur obronny ceglano-kamienny z oskarpowaniem ziemno–kamiennym (tzw. glacis)
– Pozostałości budownictwa mieszkalnego i siatki ulic z okresu wczesnodynastycznego III
– Ponad 40 grobów różnych typów, osób dorosłych i dzieci, z bogatym wyposażeniem
– Płaskorzeźba z przedstawieniem głowy ludzkiej, tak zwany „idol oczny”

Historia badań:

Badane przez misję CAŚ UW w latach:

1991 1995

Typ badań:

Wykopaliska ratunkowe

Kierownicy badań:

Piotr Bieliński

Instytucje współpracujące:

– Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
– Syryjski Departament Starożytności

Opis stanowiska i badań:

Tell Rad Shaqrah to niewysoki, mierzący około 100 metrów średnicy tell. W trakcie kilku sezonów badań ratowniczych zostało odsłoniętych dziewięć warstw osadniczych.

Mała, ufortyfikowana osada powstała na przełomie okresów wczesnodynastycznego II i III (połowa III tysiąclecia p.n.e). Istniała bez żadnych wyraźnych przerw w osadnictwie do momentu opuszczenia w okresie akadyjskim (schyłek III tys. p.n.e.). Umocnienia, niespotykane nawet w dużo większych ówczesnych miastach, składały się z czterometrowej grubości muru z cegły mułowej oraz masywnego oskarpowania o szerokości ponad 6 m, oblicowanego blokami bazaltu.

Świetnie zachowały się pozostałości kolejnych warstw domów z cegły mułowej. Ich charakterystyczną cechą były wewnętrzne masywne, łukowate przypory, które służyły podtrzymywaniu stropu. Często spotykanymi elementami stałego wyposażenia domów były tynkowane baseniki, zapewne o gospodarczym przeznaczeniu.

W granicach miasta, pod posadzkami domów, natrafiono na pochówki dzieci. Jako dary grobowe składane były przede wszystkim naczynia ceramiczne. Jednak w kilku grobach natrafiono na bogate zestawy ozdób, jak naszyjniki i bransolety, wykonane z różnych materiałów.

Bibliografia projektu:

2014 Szeląg, D. Amulets? On the possible function of zoomorphic pendants from child burials in Tell Rad Shaqrah (Syria). Polish Archaeology in the Mediterranean, 23 (2), 145–160.

2013 Szeląg, D. Shell objects from Tell Rad Shaqrah (Syria). Polish Archaeology in the Mediterranean, 22, 587–616.

2010 Smogorzewska, A. Technological marks on pottery vessels. Evidence from Tell Arbid, Tell Rad Shaqrah and Tell Jassa el-Gharbi (Northeastern Syria). Polish Archaeology in the Mediterranean, 19, 555–564.

2005 Bieliński, P. Arcaded houses from Tell Djassa El Gharbi and Tell Rad Shaqrah. In P. Bieliński, F. M. Stępniowski, Aux pays d’Allat. Melanges offerts a Michal Gawlikowski, Warsaw, 31–42.

2003 Sołtysiak, A., Short fieldwork report. Tell Rad Shaqra (Syria), seasons 1994–1995, Studies in Historical Anthropology, 3, 138–149.

2002 Szeląg, D. Zwierzyniec szakrański. Zawieszki i paciorki zoomorficzne z grobów dziecięcych na stanowisku Tell Rad Shaqrah (Syria). Światowit, 4 (45), 205–214.

1999 Reiche, A. Iron Age pottery from Tell Rad Shaqrah (North-East Syria). In A. Hausleiter, A. Reiche (Eds.) Iron Age pottery in Northern Mesopotamia, Northern Syria and South-Eastern Anatolia: papers presented at the meetings of the international „table ronde” at Heidelberg (1995) and Nieborów (1997) and other contributions (=Altertumskunde des vorderen Orients, Bd. 10), Münster: Ugarit-Verlag, 213–295.

1998 Daszkiewicz, M., Bobryk, E. Medium-coarse Ware from Tell Rad-Shaqrah, Polish Archaeology in the Mediterranan, 9, 224–235.

1998 Ławecka, D. Tell Rad Shaqrah (North Syria), Sector F. Światowit, XLI (3), fasc. A, 81–83.

1996 Bieliński, P. Tell Rad Shaqrah. Excavations 1995. Polish Archaeology in the Mediterranan, 7, 160–170.

1996 Bieliński, P. Prace wykopaliskowe w sezonie 1995, Raporty wykopaliskowe, 7, 156–167.

1996 Daszkiewicz, M. Schneider, G. Wyniki analizy chemicznej wczesnodynastycznej ceramiki z Tell Rad Szakra, Raporty wykopaliskowe, 7, 168–172.

1996 Koliński, R. Tell Rad Shaqrah 1991–1995. Orient Express 1996/3, 67–69

1995 Bieliński, P. Tell Rad Shaqrah 1994, Polish Archaeology in the Mediterranean, 6, 109–117.

1995 Bieliński, P., Od Eufratu do Tygrysu i jeszcze dalej. In M. L. Bernhard, Od Nilu do Eufratu. Polska Archeologia Śródziemnomorska 1981-1994. Warszawa: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, 119–128.

1994 Bieliński, P. Tell Rad Shaqrah 1993, Polish Archaeology in the Mediterranean, 5, 154–163.

1993 Bieliński, P. The fifth season of explorations in Northeast Syria, Polish Archaeology in the Mediterranean, 4, 119–127.

1992 Bieliński, P. The first campaign of excavations on Tell Rad Shaqrah (Hassake Southern Dam Basin), Polish Archaeology in the Mediterranean, 3, 77–85.

Galeria: