Sheikh abd el-Gurna

Sheikh abd el-Gurna

Inne materiały na temat misji:

2005: Odkrycie cennych ksiąg papirusowych w Gurna w Górnym Egipcie