Sheikh abd el-Gurna

Sheikh abd el-Gurna

Szejch abd el-Gurna

Rezultaty badań:

Sezon po sezonie – „Newsletter PCMA”:
2005: Odkrycie cennych ksiąg papirusowych w Gurna w Górnym Egipcie

Wydarzenia związane z projektem:

2017-10 Tomasz Górecki (1951-2017)