Khirbet Sarah

Khirbet Sarah

Khirbet es-Sar
Khirbet Sara

 • Nazwa projektu:

  Badania nieinwazyjne na stanowisku Khirbet es-Sar

 • Typ stanowiska:

  Osadnicze i sanktuaryjne

  Lokalizacja:

  Jordania
  Zachodnie przedmieścia dzisiejszego Ammanu,
  Starożytna krain Ammonitis

  Datowanie:

  Od Epoki Żelana (VIII wieku p.n.e.) do VIII wieku n.e.

Historia badań:

Badane przez misję CAŚ UW w latach:

Od 2018

Typ badań:

badania nieinwazyjne i powierzchniowe

Kierownicy badań:

Jolanta Młynarczyk
Mariusz Burdajewicz

Instytucje współpracujące:

– Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego
– Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
– Department of Antiquities of Jordan

Opis stanowiska i badań:

Khirbet es-Sar leży na zachodnim przedmieściu dzisiejszego Ammanu, u wschodniego wylotu starożytnej drogi łączącej Rabbat Ammon z doliną Jordanu, na terenie starożytnej krainy Ammonitis, na wysokości 972 m n.p.m.. Stanowisko było wzmiankowane lub pokrótce opisywane przez podróżników w drugiej połowie XIX wieku i pierwszej XX wieku, jednak nigdy nie przeprowadzono tam badań polowych. Znajduje się w bazie danych JADIS (nr 2215017), a następnie w nowym systemie db MEGA-Jordan jako 3007 i 11304 (dwa różne elementy tego samego stanowiska).

Z dotychczasowych danych wynika, że Khirbat es-Sar było zasiedlone od okresu żelaza do okresu islamskiego (co najmniej od VIII wieku p.n.e. do VIII wieku n.e., a prawdopodobnie dłużej). Elementy stanowiska zostały wstępnie opisane jako „forteca”, „świątynia”, „kaplica/kościół” i „zbiornik wodny”. Najważniejszym z nich, zajmującym najwyższy punkt stanowiska, jest kwadratowa budowla kamienna, („qasr”) o boku 20 m, a przed nią duży prostokątny dziedziniec (ok. 15 m x 21 m) z rzędami świetnie zachowanych arkad po bokach. Wygląda na to, że zespół ten składa się z dwóch różnoczasowych elementów: „qasr’ z późnego okresu żelaza, a portyki z okresu rzymskiego lub późnorzymskiego.

Mimo tego interesującego zestawu elementów archeologicznych wspominanych przez podróżników, jak i widocznych do dziś, Khirbat es-Sar nigdy nie było eksplorowane; badania misji CAŚ UW będą pierwszymi na tym stanowisku.

Bibliografia projektu:

Wybrana bibliografia stanowiska:

Ji, Ch., (1997). Archaeology in Jordan, AJA 101:3, 499

Glueck, N. (1939). Explorations in Eastern Palestine III, The Annual of the American Schools of Oriental Research, Vol. 18/19, 153-56

Butler, H. C. (1914). Syria. Publications of the Princeton University Archaeological Expedition to Syria in 1904-5 and 1909, II A, Leiden, 33

Conder, C. R. (1889). Survey of Eastern Palestine: memoirs of the topography, orography, hydrography, archaeology, etc.: vol. l. The ‚Adwân country, London, 153

Merrill, S. (1881). East of the Jordan, New York, 405

Galeria: