Wyróżnienia

 • Artur Obłuski na czele Międzynarodowego Towarzystwa Nubiologicznego

  Po raz pierwszy od pięćdziesięciu lat polski uczony został wybrany na przewodniczącego Międzynarodowego Towarzystwa Nubiologicznego. Pierwszym był profesor Kazimierz Michałowski, który założył Towarzystwo podczas pierwszego kongresu nubiologicznego w Warszawie w 1972 roku. Dr Artur Obłuski z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego został wybrany na przewodniczącego Towarzystwa podczas Kongresu nubiologicznego w Paryżu jednogłośną decyzją międzynarodowego grona […]

 • Druga edycja stypendiów UNESCO/Poland dla archeologów i konserwatorów z Bliskiego Wschodu

  Z początkiem października rozpocznie się druga edycja programu UNESCO/Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in Archaeology and Conservation. Stypendia zostały przyznane kandydatom wybranym przez Polski Komitet ds. UNESCO z rekomendacji Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. CAŚ UW po raz kolejny jest partnerem w programie stypendialnym UNESCO, Polskiego Komitetu do spraw UNESCO i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez […]

 • Nagroda dla wystawy „Dom wieczności wezyra”

  Rozstrzygnięto XII edycję konkursu „Mazowieckie zdarzenia muzealne – Wierzba”. Wystawa „Dom wieczności wezyra. Grobowiec Merefnebefa i jego odkrywca” uhonorowana została 1. miejscem w kategorii: najciekawsza wystawa zorganizowana przez większe muzeum Wystawa eksponowana była w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie od 8 grudnia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. Powstała we współpracy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej […]

 • Dyplomy dla stypendystów UNESCO

  Na zakończenie pilotażowej edycji programu stypendialnego „UNESCO/ Poland Co-Sponsored Fellowships Programme in Archaeology and Conservation” uczestnikom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy. W uroczystości, która odbyła się w siedzibie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, wzięli udział p. Małgorzata Herbich, koordynatorka programu ze strony Polskiego Komitetu ds. UNESCO, a także prof. Krzysztof Chmielewski, Prodziekan Katedry Konserwacji i Restauracji Malarstwa […]

 • Dyplom uznania dla prof. Włodzimierza Godlewskiego

  Rektor Uniwersytetu Warszawskiego uhonorował prof. Włodzimierza Godlewskiego dyplomem uznania w imieniu władz UW oraz badaczy skupionych wokół CAŚ UW. Wręczenie dyplomu odbyło się podczas uroczystości otwarcia Polskiego Ośrodka Archeologicznego w Chartumie. Dyplom jest wyrazem szacunku dla dorobku naukowego prof. Godlewskiego, który w swej pracy koncentrował się na badaniach nad rozwojem chrześcijaństwa w Dolinie Nilu – w […]

 • Trzy granty NCN na badania misji Centrum

  Z przyjemnością informujemy, że kolejne trzy projekty badawcze specjalistów z misji prowadzonych przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymały finansowanie Narodowego Centrum Nauki. Serdecznie gratulujemy kierownikom projektów! Dr hab. Tomasz Derda (IA UW) zdobył grant Opus 13 na projekt: „Czy ‚Marea’ to Marea? Rzymski ośrodek przemysłowy i wielkie miasto bizantyńskie w regionie Mareotis (koło Aleksandrii)” Kilkanaście […]

 • Grant „Miniatura 1” dla dr. Łukasza Rutkowskiego

  Dr Łukasz Rutkowski z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zdobył grant w konkursie NCN Miniatura 1 na projekt: „Ustalenie szczegółowego wieku maksymalnego zasięgu morza w środkowym holocenie w rejonie północnego wybrzeża Zatoki Kuwejckiej na podstawie analizy datowań radiowęglowych w odniesieniu do badanych tam stanowisk archeologicznych”. W trakcie prac Kuwejcko–Polskiej Misji Archeologicznej, we współpracy z ekspertem z […]

 • Grant ERC dla naszego pracownika

  „Umma” po arabsku oznacza „wspólnota”. Tak brzmi tytuł badań dr. Artura Obłuskiego z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, na które Europejska Rada ds. Badań przyznała mu Starting Grant w wysokości prawie 1,5 mln euro. Archeolog będzie analizował upadek królestwa Makurii w średniowiecznej Nubii i powstawanie na terenie jego stolicy nowej społeczności. Dr Obłuski kieruje Stacją […]

 • Kolejne granty dla CAŚ UW

  Z przyjemnością informujemy, że kolejny projekt zgłoszony przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymał finansowanie z przyznanych właśnie grantów Narodowego Centrum Nauki. Preludium 12 Mgr Piotr Makowski, Życie pośród ruin. Ponowne zasiedlenie Khirbat edh-Dharih w późnych okresach islamskich (X-XX wiek) Natomiast w ramach umowy konsorcyjnej Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk i Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej […]

 • Rozstrzygnięto konkurs na stypendium IFAO i CAŚ UW w Kairze

  Stypendium post-doktorskie w Kairze prowadzone wspólnie przez Institut français d’archéologie orientale (IFAO) i Stację Badawczą w Kairze Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW zostało przyznane dr Mennet-Allah el-Dorry. Dr el-Dorry specjalizuje się w analizach archeobotanicznych i zagadnieniach związanych z dietą, w szczególności produkcją i spożyciem wina w klasztorach egipskich. Ma doświadczenie w organizacji konferencji i warsztatów (np. International Workshop on African Archaeobotany, […]

 • Dr Wojciech Kołątaj uhonorowany prestiżową nagrodą konserwatorską

  Dr Wojciech Kołątaj, wieloletni pracownik Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej w Kairze, zostanie uhonorowany nagrodą Generalnego Konserwatora Zabytków i PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza „za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań i ochrony zabytków”. Wojciech Kołataj całą swoją karierę zawodową związał z ratowaniem dziedzictwa przeszłości. Przez wiele lat pełnił funkcję głównego architekta Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego w […]