Włodzimierz Godlewski

Zainteresowania badawcze:

Egipt i Sudan (Dolina Nilu) w okresach późno-rzymskim , bizantyjskim i wczesno-średniowiecznym, w zakresie: architektura, malowidła, monastycyzm, historia królestwa Makurii.

Kariera zawodowa

Wykształcenie

1992 Profesor zwyczajny

1985 Habilitacja na Wydziale Historycznym UW na podstawie opracowania „Deir el Bahari. Le monastere de St Phoibammone” (publikacja w 1986, PWN)

1976 Doktorat z zakresu archeologii na Wydziale Historycznym UW na podstawie opracowania
„Les baptisteres nubienes” (publikacja w 1979 roku, PWN), napisanego pod kierunkiem prof. K. Michałowskiego

1971 Magisterium w Instytucie Orientalistycznym – Zakład Egiptologii, na podstawie pracy „Organizacja kościoła w Nubii na postawie koptyjskich I greckich inskrypcji”, napisanej pod kierunkiem dr A. Szczudłowskiej–Dębskiej

1969 Magisterium w Katedrze Archeologii Śródziemnomorskiej UW na podstawie pracy: „Historyczna topografia Pachoras”, napisanej pod kierunkiem prof. K. Michałowskiego

Stanowiska i funkcje

Od 2017 Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW

1997–2016 Uniwersytet Warszawski, Instytut Archeologii

1968–1995 Muzeum Narodowe w Warszawie, w latach 1990–1994 na stanowisku dyrektora naczelnego

1976–1979 oraz 1985–1986 Stacja Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze – sekretarz generalny placówki

Członkostwo w międzynarodowych towarzystwach naukowych

Od 1999 Sudan Archaeological Research Society, London

Od 1976 International Association for Coptic Studies (Member of Board 1980–1984; 1992–2000)

Od 1976 International Association of Egyptologists

Od 1975 International Society for Nubian Studies (Member of Board 1986–1994; 1994–2010; 2014–2018)

Projekty badawcze

1972–2018 Old Dongola (Sudan), kierownik badań od 2006

1986–2017 Naqlun (Egipt), kierownik badań od 1986

2006–2010 Program „M to M: Early Makuria” – Tanqasi i Merowe el-Sherig (Sudan), współkierownik badań

2004 Badania ratunkowe powyżej 4 katarakty na Nilu, wyspa Uli (Sudan), kierownik badań

1994–1997 Gaza (Palestyna), udział w badaniach francuskich

Bibliografia naukowa

Książki

Godlewski, W. (2013). Dongola: Ancient Tungul. Archaeological guide, Warsaw: PCMA UW.

Godlewski, W. (2006). Pachoras: The cathedrals of Aetios, Paulos and Petros. The architecture (=PAM Supplement Series 1), Warsaw: Warsaw University Press.

Godlewski, W. (2006). Dongola: City of kings and bishops, Warsaw: PCMA UW.

Godlewski, W. (1993). Galeria Faras: przewodnik / The Faras Gallery: Guide, Warsaw: Muzeum Narodowe w Warszawie.

Godlewski, W. (1986). Le monastère de St Phoibammon (=Deir el-Bahari 5), Warsaw: PWN – Éditions Scientifiques de Pologne.

Godlewski, W. (1979). Les baptistères nubiens (=Faras 6), Warsaw: PWN – Éditions scientifiques de Pologne.

Rozdziały w książkach

Godlewski, W. (2015). Monastic architecture and its adaptation to local land features (Egypt). In O. Delouis & M. Mossakowska-Gaubert (Eds.), La vie quotidienne des moines en Orient et en Occident (IVe–Xe siècle), I. L’état des sources, Cairo: Institut français d’archéologie orientale, 3–22.

Godlewski, W. (2015). Monastic life in Makuria. In O. Delouis & M. Mossakowska-Gaubert (Eds.), La vie quotidienne des moines en Orient et en Occident (IVe–Xe siècle), I. L’état des sources. Cairo: Institut français d’archéologie orientale, 81–98.

Godlewski, W. (2015). Naqlun – Das Kloster des Erzengels Gabriel. In C. Fluck, G. Helmecke & E.R. O’Connell (Eds.), Ein Gott: Abrahams Erben am Nil. Juden, Christen und Muslime in Ägypten von der Antike bis zum Mittelalter, Berlin: Staatliche Museen zu Berlin, Preussischer Kulturbesitz, 130–133.

Godlewski, W. (2015). Monastery of the Archangel Gabriel, Naqlun. In C. Fluck, G. Helmecke & E.R. O’Connell (Eds.), Egypt: Faith after the Pharaohs, London: The British Museum, 128–131.

Godlewski, W. (2015). The architecture of the Central Hall. In W. Godlewski & D. Dzierzbicka (Eds.), Dongola 2012–2014. Report on work in the Mosque Building, Citadel and Monastery on Kom H (=PCMA Excavation Series 3), Warsaw: PCMA UW, 15–24.

Godlewski, W. (2015). Building SWN.B.V: The Church of Raphael. In W. Godlewski & D. Dzierzbicka (Eds.), Dongola 2012–2014. Report on work in the Mosque Building, Citadel and Monastery on Kom H (=PCMA Excavation Series 3), Warsaw: PCMA UW, 53–64.

Godlewski, W., Osypińska, M., Danys-Lasek, K. (2015). Palatial Building SWN.B.I and earlier relics of Buildings SWN.B.IV and SWN.B.X. In W. Godlewski & D. Dzierzbicka (Eds.), Dongola 2012–2014. Report on work in the Mosque Building, Citadel and Monastery on Kom H (=PCMA Excavation Series 3) (pp. 65–84), Warsaw: PCMA UW, 65–84.

Godlewski, W. (2015). The fortifications of Dongola and houses to the north of the Citadel. In W. Godlewski & D. Dzierzbicka (Eds.), Dongola 2012–2014. Report on work in the Mosque Building, Citadel and Monastery on Kom H (=PCMA Excavation Series 3), Warsaw: PCMA UW, 183–214.

Godlewski, W. (2015). SWN.B.I.E: Residential quarter of the Funj period (17th century). In W. Godlewski & D. Dzierzbicka (Eds.), Dongola 2012–2014. Report on work in the Mosque Building, Citadel and Monastery on Kom H (=PCMA Excavation Series 3), Warsaw: PCMA UW, 223–232.

Godlewski, W. (2015). The southwestern part of Kom H in Dongola: Research on the monastic gates and protection work in the cemeteries. In W. Godlewski & D. Dzierzbicka (Eds.), Dongola 2012–2014. Report on work in the Mosque Building, Citadel and Monastery on Kom H (=PCMA Excavation Series 3), Warsaw: PCMA UW, 273–284.

Godlewski, W. (2014). The kingdom of Makuria. In J.R. Anderson & D.A. Welsby (Eds.), The Fourth Cataract and beyond: Proceedings of the 12th International Conference for Nubian Studies (=British Museum Publications on Egypt and Sudan 1), Leuven: Peeters, 155–169.

Godlewski, W. (2014). Site et decouverte du lot d’archives. In C. Gaubert & J.-M. Mouton, Hommes et villages du Fayyoum dans la documentation papyrologique arabe (Xe–XIe siècles), Geneva: Droz, 300–306.

Godlewski, W. (2013). A short essay on the history of Nobadia from Roman to Mamluk times. In J. van der Vliet & J.L. Hagen (Eds.), Qasr Ibrim, between Egypt and Africa: Studies in cultural exchange (Nino Symposium, Leiden, 11–12 December 2009) (=Egyptologische Uitgaven 26), Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 123–133.

Godlewski, W. (2013). Monastic life in Makuria. In G. Gabra & H.N. Takla (Eds.), Christianity and monasticism in Aswan and Nubia, Cairo: American University in Cairo Press, 157–174.

Godlewski, W. (2013). The kingdom of Makuria in the 7th century. The struggle for power and survival. In C.J. Robin & J. Schiettecatte (Eds.), Les préludes de l’Islam: ruptures et continuités dans les civilisations du Proche-Orient, de l’Afrique orientale, de l’Arabie et de l’Inde à la veille de l’Islam, Paris: De Boccard, 85–104.

Godlewski, W. & Łajtar, A. (2013). Dongola. In Voices from the Nile Valley: Polish archaeology between Alexandria and Dongola, Warsaw: Warsaw University Press.

Godlewski, W. & Łajtar, A. (2013). Faras. In Voices from the Nile Valley: Polish archaeology between Alexandria and Dongola, Warsaw: Warsaw University Press.

Godlewski, W. & Derda, T. (2013). Naqlun. In Voices from the Nile Valley: Polish archaeology between Alexandria and Dongola, Warsaw: Warsaw University Press.

Godlewski, W. (2012). Naqlun cemetries. In G.A. Belova & S.V. Ivanov (Eds.), Achievements and problems of modern Egyptology: Proceedings of the international conference held in Moscow on September 29–October 2, 2009, Moscow: Russian Academy of Sciences, 139–152.

Godlewski, W. (2012). Naqlun: The earliest hermitages. In R.S. Bagnall, P. Davoli & C.A. Hope (Eds.), The Oasis Papers 6: Proceedings of the Sixth International Conference of the Dakhleh Oasis Project, Oxford: Oxbow Books, 475–489.

Godlewski, W. (2011). Mosaic floor from the sanctuary of the EC.II cathedral in Dongola. In H. Meyza & I. Zych (Eds.), Classica orientalia: Essays presented to Wiktor Andrzej Daszewski on his 75th birthday, Warsaw: PCMA UW; Wydawnictwo DiG, 193–198.

Godlewski, W. (2008). Bishops and kings. The official program of the Pachoras (Faras) Cathedrals. In W. Godlewski & A. Łajtar (Eds.), Between the cataracts: Proceedings of the 11th Conference for Nubian studies, Warsaw University, 27 August–2 September 2006, I. Main papers (=PAM Supplement Series 2.1), Warsaw: Warsaw University Press, 263–282.

Godlewski, W. (2008). Naqlun. Monastery never to be forgotten. In H. Froschauer & C. Römer (Eds.), Spätantike Bibliotheken: Leben und Lesen in den frühen Klöstern Ägyptens, Vienna: Phoibos-Verlag, 71–79.

Godlewski, W. (2008). Naqlun (Nekloni). The hermitages, cemetery and the keep in the early 6th century. In S.L. Lippert & M. Schentuleit (Eds.), Graeco-Roman Fayum: Texts and archaeology. Proceedings of the third International Fayum Symposion, Freudenstadt, May 29–June 1, 2007, Wiesbaden: Harrassowitz, 101–112.

Godlewski, W. (2007). King Qalidurut’s Dongola: Arabic sources and archaeology. In B. Gratien (Ed.), Mélanges offerts à Francis Geus (=Cahiers de recherches de l’Institut de papyrologie et d’égyptologie de Lille 26), Villeneuve-d’Ascq: Université Charles-de-Gaulle – Lille 3, 131–140.

Godlewski, W. (2007). Naqlun. In E. Laskowska-Kusztal (Ed.), Seventy years of Polish archaeology in Egypt, Warsaw: PCMA UW, 171–182.

Godlewski, W. (2007). Naqlun. Catalogue nos 79–93. In A. Majewska (Ed.), Seventy years of Polish archaeology in Egypt: Egyptian Museum in Cairo, 21 October–21 November 2007, Warsaw: PCMA UW, 183–203.

Godlewski, W. (2006). Al-Naqlun: Links between archaeology and textiles. In S. Schrenk (Ed.), Textiles in situ: Their find spots in Egypt and neighbouring countries in the first millenium CE, Riggisberg: Abegg-Stiftung, 33–42.

Godlewski, W. (2006). Nubian studies 2000–2004. In A. Boud’hors & D. Vaillancourt (Eds.), Huitième Congrès international d’études coptes, Paris 2004, I. Bilans et perspectives 2000–2004, Paris: De Boccard, 217–230.

Godlewski, W. (2006). The churches of Dongola, their origin and importance in the general line of development of church architecture in Makuria. In I. Caneva & A. Roccati (Eds.), Acta Nubica: Proceedings of the X International Conference of Nubian studies, Rome, 9–14 September 2002, Rome: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato, 263–286.

Godlewski, W. (2005). Excavating the ancient monastery at Naqlun. In G. Gabra (Ed.), Christianity and monasticism in the Fayoum oasis: Essays from the 2004 International symposium of the Saint Mark Foundation and the Saint Shenouda the Archimandrite Coptic Society in honor of Martin Krause, Cairo: American University in Cairo Press, 155–171.

Godlewski, W. (2005). The medieval Coptic cemetery at Naqlun. In G. Gabra (Ed.), Christianity and monasticism in the Fayoum oasis: Essays from the 2004 international symposium of the Saint Mark Foundation and the Saint Shenouda the Archimandrite Coptic Society in honor of Martin Krause, Cairo: American University in Cairo Press, 173–183.

Godlewski, W. (2004). Christian Nubia, studies 1996–2000. In M. Immerzeel & J. van der Vliet (Eds.), Coptic studies on the threshold of a new millennium: Proceedings of the Seventh International Congress of Coptic Studies, Leiden, August 27–September 2, 2000, II (=Orientalia Lovaniensia Analecta 133), Leuven: Peeters. 1037–1051.

Godlewski, W. (2004). Old Dongola. In D.A. Welsby & J.R. Anderson (Eds.), Sudan: Ancient treasures. An exhibition of recent discoveries from the Sudan National Museum, London: British Museum Press, 209–213.

Godlewski, W. (2004). The rise of Makuria (late 5th–8th cent.). In T. Kendall (Ed.), Nubian studies, 1998: Proceedings of the Ninth Conference of the International Society of Nubian Studies, August 21–26, 1998, Boston, Massachusetts, Boston: Department of African-American Studies, Northeastern University, 52–73.

Godlewski, W. (2004). Faras i Naqlun – dwa odkrycia i dwa odmienne zadania konserwatorskie oraz ich odbiór społeczny (Faras and Naqlun – two discoveries and two separate conservation tasks and their social reception). In D. Królak-Merska & K.J. Kwiecińska (Eds.), Spotkania w willi Struvego 2001–2003. Wykłady o dziedzictwie kultury, Warsaw: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, 177–183.

Godlewski, W. (2002). Les textiles issus des fouilles récentes de Naqlun. In M. Durand & F. Saragoza (Eds.), Égypte, la trame de l’histoire: textiles pharaoniques, coptes et islamiques, Paris: Somogy, 100–104.

Godlewski, W. (2001). The monastery Nekloni in the Egyptian Fayoum. In S. McNally (Ed.), Shaping community. The art and archaeology of monasticism, Oxford: Archaeopress, 39–40.

Godlewski, W. (2001). Abu Mena na styku antyczności i średniowiecza orientalnego (Abu Mena between Antiquity and the Medieval Orient). In B. Iwaszkiewicz-Wronikowska & D. Próchniak (Eds.), Sympozja Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa II. Topografia świata wczesnochrześcijańskiego. Między starożytnością a średniowieczem, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 241–258.

Godlewski, W. (2000). Naqlun. The hermitage of Phibamo. In K.M. Ciałowicz & J.A. Ostrowski (Eds.), Les civilisations du bassin Méditerranéen: hommages à Joachim Śliwa, Kraków: Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 91–98.

Godlewski, W. (2000). Nubia, Egypt, and Byzantium. In O.Z. Pevny (Ed.), Perceptions of Byzantium and its neighbors (843–1261): The Metropolitan Museum of Art symposia, New York: Metropolitan Museum of Art, 168–182.

Godlewski, W. (1999). Christian Nubia: Recent studies (1990–1996). In S. Emmel, M. Krause, S.G. Richter & S. Schaten (Eds.), Ägypten und Nubien in spätantiker und christlicher Zeit: Akten des 6. Internationalen Koptologenkongresses, Münster, 20.–26. Juli 1996, I. Materielle Kultur, Kunst und religiöses Leben (=Sprachen und Kulturen des christlichen Orients 6), Wiesbaden: Reichert, 51–64.

Godlewski, W. (1999). Naqlun 1993–1996. In S. Emmel, M. Krause, S.G. Richter & S. Schaten (Eds.), Ägypten und Nubien in spätantiker und christlicher Zeit: Akten des 6. Internationalen Koptologenkongresses, Münster, 20.–26. Juli 1996, I. Materielle Kultur, Kunst und religiöses Leben (=Sprachen und Kulturen des christlichen Orients 6), Wiesbaden: Reichert, 157–162.

Godlewski, W. (1999). The earliest evidence of the settlement at Old Dongola. In S. Wenig (Ed.), Studien zum antiken Sudan: Akten der 7. Internationalen Tagung für meroitistische Forschungen von 14. bis 19. September 1992 in Gosen/bei Berlin, Wiesbaden: Harrassowitz, 554–559.

Godlewski, W. (1998). The role of Dongolese milieu in the Nubian church architecture. In M. Krause & S. Schaten (Eds.), Themelia: spätantike und koptologische Studien. Peter Grossmann zum 65. Geburtstag, Wiesbaden: Reichert Verlag, 127–142.

Godlewski, W. (1997). Deir el Naqlun. Topography and tentative history. In C. Basile (Ed.), Archeologia e papiri nel Fayyum: storia della ricerca, problemi e prospettive. Atti del Convegno internazionale, Siracusa, 24–25 maggio 1996 (=Quaderni del Museo del Papiro, Siracusa 8), Siracusa: Istituto internazionale del papiro, 123–145.

Godlewski, W. (1997). Old Dongola: The early fortifications. In Actes de la VIIIe Conférence Internationale des Études Nubiennes: Lille 11–17 septembre 1994, II. Découvertes archéologiques (=Cahiers de recherches de l’Institut de papyrologie et d’égyptologie de Lille 17/2), Villeneuve-d’Ascq: Université Charles de Gaulle – Lille III, 175–179.

Godlewski, W. (1995). The Bishopric of Pachoras in the 13th and 14th centuries. In C. Fluck, L. Langener, S.G. Richter, S. Schaten & G. Wurst (Eds.), Divitiae Aegypti: koptologische und verwandte Studien zu Ehren von Martin Krause, Wiesbaden: L. Reichert, 113–118.

Godlewski, W. (1995). The late period in Nubian art – from the middle of 13th to the end of 14th centuries. In R. Gundlach, M. Kropp & A. Leibundgut (Eds.), Der Sudan in Vergangenheit und Gegenwart / Sudan past and present, Frankfurt am Main: P. Lang, 37–63.

Godlewski, W. (1995). The Paulos Cathedral in Faras (Pachoras) and the question of Byzantine influence. In C.F. Moss & K. Kiefer (Eds.), Byzantine East, Latin West: Art-historical studies in honor of Kurt Weitzmann, Princeton, NJ: Department of Art and Archaeology, Princeton University, 235–243.

Godlewski, W. (1994). A new approach to the Christianization of Makuria: An archaeological note. In C. Berger, G. Clerc & N. Grimal (Eds.), Hommages à Jean Leclant II. Nubie, Soudan, Ethiopie (=Bibliothèque d’étude 106/2), Cairo: Institut français d’archéologie orientale, 169–176.

Godlewski, W. (1993). Naqlun 1989–1992. In D.W. Johnson (Ed.), Acts of the Fifth International Congress of Coptic Studies: Washington, 12–15 August 1992, II.1, Rome: CIM, 183–195.

Godlewski, W. (1992). Deir el-Naqlun. Quelques observations historiques. In M. Rassart-Debergh & J. Ries (Eds.), Actes du IVe congrès copte: Louvain-la-Neuve, 5–10 septembre 1988, I (=Publications de l’Institut orientaliste de Louvain 40), Louvain-la-Neuve: Institut orientaliste, 177–186.

Godlewski, W. (1992). La frise l’abside de la première Cathédrale de Pachoras (Faras). In P.O. Scholz (Ed.), Orbis Aethiopicus: Studia in honorem Stanislaus Chojnacki natali septuagesimo quinto dicata, septuagesimo septimo oblata, Albstadt: K. Schuler, 327–356.

Godlewski, W. (1992). The early period of Nubian art. Middle of 6th – beginning of 9th centuries. In C. Bonnet (Ed.), Études nubiennes: conférence de Genève. Actes du VIIe Congrès international d’études nubiennes, 3–8 septembre 1990, I. Communications principales, Geneva: C. Bonnet, 277–305.

Godlewski, W. (1992). Das Nationalmuseum in Warschau – historisches Konzept, moderne Entwicklung und aktuelles Programm. In M.-L. von Plessen (Ed.), Die Nation und ihre Museen, Frankfurt am Main–New York: Campus Verlag, 160–168.

Godlewski, W. (1991). The birth of Nubian art: Some remarks. In W.V. Davies (Ed.), Egypt and Africa: Nubia from prehistory to Islam, London: British Museum Press, 253–256.

Godlewski, W. (1991). Architectural elements of churches: Baptistery. In A.S. Atiya (Ed.), The Coptic encyclopedia I, New York: Macmillan, 197–200.

Godlewski, W. (1991). Dayr Apa Phoibammon: Buildings. In A.S. Atiya (Ed.), The Coptic encyclopedia III, New York: Macmillan, 780–781.

Godlewski, W. (1990). Coptic pottery from Deir el-Naqlun (Fayum). In W. Godlewski (Ed.), Coptic and Nubian pottery: International workshop, Nieborów August 29–31, 1988 (=National Museum in Warsaw Occasional Paper 1), Warsaw: National Museum in Warsaw, 49–62.

Godlewski, W. (1990). The Cruciform Church at Old Dongola (Sudan). Some comments. In W. Godlewski (Ed.), Coptic studies: Acts of the Third International Congress of Coptic Studies, Warsaw, 20–25 August, 1984, Warsaw: PWN, 127–137.

Godlewski, W. (1987). The Nubian Seraphim. In P.O. Scholz & R. Stempel (Eds.), Nubia et Oriens Christianus: Festschrift für C. Detlef G. Müller zum 60. Geburtstag, Cologne: J. Dinter, 367–371.

Godlewski, W. (1986). Remarks on the art of Nobadia (V–VIII century). In M. Krause (Ed.), Nubische Studien: Tagungsakten der 5. Internationalen Konferenz der International Society for Nubian Studies, Heidelberg, 22.–25. September 1982, Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 269–280.

Godlewski, W. (1984). The Late Roman necropolis in Deir el Bahari. In P. Nagel (Ed.), Graeco-Coptica: Griechen und Kopten im byzantinischen Ägypten, Halle: Martin-Luther-Universität, 111–119.

Godlewski, W. (1982). Some comments on the wall painting of Christ from Old Dongola. In J.M. Plumley (Ed.), Nubian studies: Proceedings of the Symposium for Nubian Studies, Selwyn College, Cambridge, 1978, Warminster: Aris & Phillips, 95–99.

Godlewski, W. (1982). The mosque building in Old Dongola. In P. van Moorsel (Ed.), New discoveries in Nubia: Proceedings of the Colloquium on Nubian Studies, the Hague, 1979, Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, 21–28.

Godlewski, W. (1978). Some problems connected with Nubian baptisteries. In Études nubiennes: colloque de Chantilly, 2–6 juillet 1975 (=Bibliothèque d’étude 77), Cairo: Institut français d’archéologie orientale, 107–117.

Artykuły naukowe

Godlewski, W., Danys, K. & Maślak, Sz. (2016). Deir el-Naqlun 2014–2015. Preliminary report. In Polish Archaeology in the Mediterranean, 25, 265–288.

Godlewski, W. (2015). Dongola. Seasons in 2012–2013, Polish Archaeology in the Mediterranean, 24/1, 325–339.

Godlewski, W., Mahler, R., Czaja, B. & Danys-Lasek, K. (2015). Crypt 3 and the commemorative burial complex in the Northwest Annex of the Monastery on Kom H in Dongola: Report on the exploration in 2012, Polish Archaeology in the Mediterranean, 24/1, 352–367.

Godlewski, W. (2015). Dongola, Sudan. Season 2013–2014, Światowit, 12(53)/A, 239–246.

Godlewski, W. (2015). Naqlun, Egypt. Excavations in 2014, Światowit, 12(53)/A, 247–254.

Godlewski, W. (2015). Dongola, Sudan. Excavations in 2012/2013, Światowit, 11(52)/A, 233–240.

Godlewski, W. (2014). Naqlun (Nekloni). Excavations in 2010–2011, Polish Archaeology in the Mediterranean, 23/1, 173–191.

Godlewski, W. (2014). Dongola 2010–2011, Polish Archaeology in the Mediterranean, 23/1, 265–284.

Godlewski, W., Obłuski, A., Kołątaj, W., Madeksza, S. & Calaforra-Rzepka, C. (2013). The Mosque Building in Old Dongola. Conservation and revitalization project, Polish Archaeology in the Mediterranean, 22, 248–272.

Godlewski, W. (2013). Archbishop Georgios of Dongola. Socio-political change in the kingdom of Makuria in the second half of the 11th century, Polish Archaeology in the Mediterranean, 22, 663–677.

Godlewski, W. (2013). Dongola, Sudan. Excavations in 2012, Światowit, 10(51)/A, 185–192.

Godlewski, W. (2013). Naqlun, Egypt. Excavations in 2012, Światowit, 10(51)/A, 193–201.

Godlewski, W. (2012). Naqlun (Nekloni) excavations in 2008–2009, Polish Archaeology in the Mediterranean, 21, 193–211.

Godlewski, W. (2012). Dongola 2008–2009, Polish Archaeology in the Mediterranean, 21, 289–314.

Godlewski, W., Mahler, R. & Czaja-Szewczak, B. (2012). Crypts 1 and 2 in the Northwest Annex of the Monastery on Kom H in Dongola: Report on the exploration in 2009, Polish Archaeology in the Mediterranean, 21, 338–360.

Godlewski, W. (2012). Washtub from the Palace of Ioannes in Dongola, Études et Travaux, 25, 119–125.

Godlewski, W. (2011). In the shade of the Nekloni monastery (Deir Malak Gubrail, Fayum), Polish Archaeology in the Mediterranean, 20, 467–482.

Godlewski, W. (2010). Dongola after the 2008–2010 seasons: Royalty, saints and blessed bishops, Sudan & Nubia, 14, 75–82.

Godlewski, W. (2010). Naqlun 2007: Preliminary report, Polish Archaeology in the Mediterranean, 19, 229–244.

Godlewski, W. (2010). Old Dongola. Kom A (Citadel), 2007, Polish Archaeology in the Mediterranean, 19, 313–326.

Godlewski, W., Kociankowska-Bożek, J. (2010). Early Makuria Research Project. Season 2007, Polish Archaeology in the Mediterranean, 19, 494–499.

Godlewski, W. (2008). Naqlun (Nekloni): Season 2006, Polish Archaeology in the Mediterranean, 18, 195–206.

Godlewski, W. & Czaja-Szewczak, B. (2008). Cemetery C.1 in Naqlun: Tomb C.T.5 and its cartonnages, Polish Archaeology in the Mediterranean, 18, 247–260.

Godlewski, W. (2008). MtoM. Early Makuria Research Project, season 2006, Polish Archaeology in the Mediterranean, 18, 463–476.

Godlewski, W. (2007). Naqlun (Nekloni): Preliminary report, 2005, Polish Archaeology in the Mediterranean, 17, 195–205.

Godlewski, W. (2007). Old Dongola. Kom A (Acropolis), 2005, Polish Archaeology in the Mediterranean, 17, 287–299.

Godlewski, W. & Łajtar, A. (2006). Grave stelae from Deir el-Naqlun, Journal of Juristic Papyrology, 36, 43–62.

Godlewski, W. (2005). Naqlun (Nekloni): Season 2004, Polish Archaeology in the Mediterranean, 16, 181–190.

Godlewski, W., Obłuski, A. & Zielińska, D. (2005). Uli Island. Preliminary report, Polish Archaeology in the Mediterranean, 16, 339–350.

Godlewski, W. (2005). MtoM. Early Makuria Research Project, Polish Archaeology in the Mediterranean, 16, 385–388.

Godlewski, W. (2004). Naqlun (Nekloni): Season 2003, Polish Archaeology in the Mediterranean, 15, 141–151.

Godlewski, W. (2004). Old Dongola. Kom A (Acropolis), 2003, Polish Archaeology in the Mediterranean, 15, 193–215.

Godlewski, W. (2003). Naqlun: Excavations, 2002, Polish Archaeology in the Mediterranean, 14, 163–171.

Godlewski, W. (2002). Introduction to the Golden Age of Makuria (9th–11th century), Africana Bulletin, 50, 75–98.

Godlewski, W. (2002). Naqlun: Excavations, 2001, Polish Archaeology in the Mediterranean, 13, 159–170.

Godlewski, W. (2002). Old Dongola. Kom A, 2001, Polish Archaeology in the Mediterranean, 13, 203–216.

Godlewski, W. (2001). Naqlun: Excavations, 2000, Polish Archaeology in the Mediterranean, 12, 149–161.

Godlewski, W. (2000). Les peintures de l’église de l’Archange Gabriel à Naqlun, Bulletin de la Société d’archéologie copte, 39, 89–101.

Godlewski, W. (2000). Naqlun: Excavations, 1999, Polish Archaeology in the Mediterranean, 11, 125–132.

Godlewski, W. (2000). Old Dongola. Kom A, 1999, Polish Archaeology in the Mediterranean, 11, 197–206.

Godlewski, W. (2000). Początki biskupstwa w Pachoras: katedra Aetiosa (The beginnings of the bishopric of Pachoras. The cathedral of Aetios), Światowit, 2(43)/A, 43–48.

Godlewski, W. & Czaja-Szewczak, B. (2000). Naqlun: Recent studies, Bulletin de la Société d’archéologie copte 39, 69–87.

Godlewski, W. (1999). Naqlun: Excavations 1998. Polish Archaeology in the Mediterranean, 10, 113–117.

Godlewski, W. (1998). Old Dongola, excavations 1997 – Kom A, Polish Archaeology in the Mediterranean, 9, 171–179.

Godlewski, W. (1998). Wielkość Dongoli (The greatness of Dongola), Światowit, 41/A, 243–249.

Godlewski, W. & Parandowska, E. (1997). Naqlun: Excavations 1996, Polish Archaeology in the Mediterranean, 8, 88–97.

Godlewski, W. (1997). Old Dongola, Kom A (1996), Polish Archaeology in the Mediterranean, 8, 179–187.

Godlewski, W. (1996). Naqlun: Excavations 1995, Polish Archaeology in the Mediterranean, 7, 82–88.

Godlewski, W. (1996). Old Dongola. Kom A, 1995, Polish Archaeology in the Mediterranean, 7, 115–120.

Godlewski, W. (1995). Old Dongola. The fortifications, 1994, Polish Archaeology in the Mediterranean, 6, 93–97.

Godlewski, W. (1994). Dongola, capitale de la Nubie chrétienne, Dossiers d’archéologie, 196, 72–77.

Godlewski, W. & Parandowska, E. (1994). Naqlun 1993, Polish Archaeology in the Mediterranean, 5, 55–62.

Godlewski, W. (1994). Old Dongola town fortifications, 1993, Polish Archaeology in the Mediterranean, 5, 129–132.

Godlewski, W., Derda, T. & Górecki, T. (1994). Deir el Naqlun (Nekloni), 1988–1989. Second preliminary report, Nubica, 3/1, 201–263.

Godlewski, W. (1993). Deir el-Naqlun, 1992, Polish Archaeology in the Mediterranean, 4, 43–48.

Godlewski, W. (1992). Archaeological research in Naqlun in 1991, Polish Archaeology in the Mediterranean, 3, 49–56.

Godlewski, W. (1992). Some remarks on the Faras Cathedral and its painting, Journal of Coptic Studies, 2, 99–116.

Godlewski, W. (1992). Wczesne malowidła ścienne z terenów Nobadii (Early wall paintings from Nobadia), Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, 36, 23–39.

Godlewski, W. (1991). Deir el-Naqlun, 1990, Polish Archaeology in the Mediterranean, 2, 48–53.

Godlewski, W. (1991). The Old Dongola fortifications, Polish Archaeology in the Mediterranean, 2, 74–77.

Godlewski, W. (1991). Old Dongola 1988–1989. The House PCH.1, Archéologie du Nil Moyen, 5, 79–101.

Godlewski, W. (1991). The fortifications of Old Dongola. Report on the 1990 season, Archéologie du Nil Moyen, 5, 103–128.

Godlewski, W. (1990). Old Dongola 1988–1989. The House PCH.1, Polish Archaeology in the Mediterranean, 1, 14–16.

Godlewski, W. (1990). Polish excavations at Naqlun (1988–1989), Polish Archaeology in the Mediterranean, 1, 29–34.

Godlewski, W., Herbich, T. & Wipszycka, E. (1990). Deir el Naqlun (Nekloni) 1986–87: First preliminary report with Appendix from 1988 by Jarosław Dobrowolski, Nubica, 1–2, 171–207.

Godlewski, W. (1990). The Cruciform Church site in Old Dongola. Sequence of buildings from the 6th to the 18th century, Nubica, 1–2, 511–534.

Godlewski, W. (1990). The Northern Church in Old Dongola, Archéologie du Nil Moyen, 4, 37–62.

Godlewski, W. & Jakobielski, S. (1990). Dongola 1978–1980, Études et Travaux, 14, 393–408.

Godlewski, W. (1989). Badania archeologiczne w Starej Dongoli (Sudan) w latach 1985–1987 (Archaeological research in Old Dongola (Sudan) in 1985–1987), Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, 33–34, 625–638.

Godlewski, W. (1989). Badania wykopaliskowe w Deir el-Naqlun (Fajum): sezon drugi (Excavations in Deir el-Naqlun (Fayum): Second season), Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 33–34, 639–652.

Godlewski, W. (1989). Maski grobowe z okresu rzymskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (Mummy masks of the Roman period in the collections of the National Museum in Warsaw), Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie 33–34, 91–100.

Godlewski, W. (1988). Polskie odkrycia w Naqlun (Fajum) w 1986 roku (Polish discoveries at Naqlun (Fayum) in 1986), Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, 32, 489–499.

Godlewski, W. (1987). The Church of Stone Pavement in Old Dongola. Part II, Nubian Letters, 8, 2–6.

Godlewski, W. & Madeksza, S. (1987). The so-called Mosque Building in Old Dongola (Sudan). A structural analysis, Archéologie du Nil Moyen, 2, 185–205 (with S. Medeksza).

Godlewski, W. (1985). Egipskie stele nagrobne z okresu rzymskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie (Egyptian funerary stelae of the Roman period in the collections of the National Museum in Warsaw), Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, 29 , 235–252.

Godlewski, W. (1985). Some remarks on the Cruciform Church in Old Dongola (Sudan), Nubian Letters, 4, 20–22.

Godlewski, W. (1984). Polskie badania archeologiczne w Starej Dongoli (Sudan) w latach 1981–1982 (Polish archaeological research in Old Dongola (Sudan) in 1981–1982), Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie, 28, 465–484.

Godlewski, W. (1984). The Church of Stone Pavement in Old Dongola, Nubian Letters, 2, 11–16.

Godlewski, W. (1984). V Międzynarodowy Kongres Studiów Nubiologicznych w Heidelbergu, 20–25 września 1982 r. (Fifth International Conference of Nubian Studies, Heidelberg, 20–25 September 1982), Collectanea Theologica, 54/1, 133–136.

Godlewski, W. (1983). Monastère nord ou monastère de St Phoibammon, Études et Travaux, 13, 93–98.

Godlewski, W. (1983). Polish excavations at Old Dongola (1980–1983), Nyame Akuma, 23, 27–28.

Godlewski, W. (1982). Le baptistère de l’église dans le temple de Mandulis à Kalabsha, Nubia Christiana, 1, 134–140.

Godlewski, W. (1982). The Throne Hall in Old Dongola (Sudan), Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik, 32, 569–574.

Godlewski, W. (1982). II Międzynarodowy Kongres Studiów Koptologicznych, Rzym, 22–26 września 1980 r. (Second International Congress of Coptic Studies, Rome, 22–26 September 1980), Collectanea Theologica, 52/2, 176–180.

Godlewski, W. (1981). Throne Hall at Old Dongola (the Sudan), Africana Bulletin, 30, 39–51.

Godlewski, W. & Jakobielski, S. (1981). Od Faras do Dongoli (From Faras to Dongola), Meander, 36/6, 351–355.

Godlewski, W. (1979). Le baptistère de l’église au dallage de pierre à Dongola, Études et Travaux, 11, 139–150.

Godlewski, W. (1978). Le baptistère de la Vieille Eglise à Dongola, Études et Travaux, 10, 363–374.

Godlewski, W. (1972). Faras à l’époque méroïtique, Études et Travaux, 6, 185–193.

Godlewski, W. & Szczudłowska, A. (1971). Koptyjska legenda o świętym Onufrym (Coptic legend of Saint Onnophrios), Euhemer, 3, 23–25.

Recenzje

Godlewski, W. (2013). Review of: G. Ruffini, Medieval Nubia. A social and economic history, Oxford: Oxford: Oxford University Press, 2012, The Medieval Review. Retrieved from: https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/tmr/article/view/17848/23966.

Godlewski, W. (1988). Review of: R. Kasser et al., Le site monastique des Kellia (Basse-Egypte). Recherches des annees 1981–1983 (Mission suisse d’archéologie copte de l’Université de Genève), Louvain: Peeters, 1984, Bibliotheca Orientalis, 45, 150–151.

Godlewski, W. (1974). Ocalone malowidła (Rescued paintings), review of: K. Michałowski, Faras, malowidła ścienne w zbiorach Muzeum Narodowego, Warszawa: Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1974, Nowe Książki, 18, 10–11.

Godlewski, W. (1974). O archeologii (About archaeology), review of: W. Hensel, Archeologia żywa, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1973, Nowe Książki, 10, 51–52.

Godlewski, W. (1973). Review of: F. Daumas, Od Narmera do Kleopatry. Cywilizacja starożytnego Egiptu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, Z otchłani wieków, 39/4, 326.

Godlewski, W. (1973). Trzy państwa – jedna cywilizacja (Three states – one civilization), review of: F. Daumas, Od Narmera do Kleopatry. Cywilizacja starożytnego Egiptu, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, Nowe Książki, 15, 26–27.

Inne

Godlewski, W. (2014). (Author of the introduction). In C. Gaubert & J.-M. Mouton, Hommes et villages du Fayyoum dans la documentation papyrologique arabe (Xe–XIe siècles). Geneva: Droz.

Godlewski, W., Rottermund, A., Jaroszewski, T.S. & Gieysztor, A. (1993). Przemówienia wygłoszone podczas uroczystego wieczoru poświęconego pamięci profesora Stanisława Lorentza (Muzeum Narodowe w Warszawie, 8 maja 1991) (Speech given during an official reception dedicated to the memory of Professor Stanisław Lorentz (National Museum in Warsaw)), Biuletyn Historii Sztuki, 55/2–3, 308–312.

Godlewski, W. (1991). (Author of the afterword). In P. du Bourguet, Sztuka Koptów (The art of the Copts), Warsaw: WAiF.

Godlewski, W. (1982). Kazimierz Michałowski 1901–1981, Muzealnictwo, 25, 123–126.

Redakcja naukowa

Godlewski, W. & Dzierzbicka, D. (Eds.). (2015). Dongola 2012–2014. Report on work in the Mosque Building, Citadel and Monastery on Kom H (=PCMA Excavation Series 3). Warsaw: PCMA UW.

Godlewski, W. & Łajtar, A. (Eds.) (2010). Between the cataracts: Proceedings of the 11th Conference for Nubian Studies, Warsaw University, 27 August–2 September 2006, II. Session papers (=PAM Supplement Series 2.2), Warsaw: Warsaw University Press.

Godlewski, W. & Łajtar, A. (Eds.). (2008). Between the cataracts: Proceedings of the 11th Conference for Nubian Studies, Warsaw University, 27 August–2 September 2006, I. Main papers (=PAM Supplement Series 2.1), Warsaw: Warsaw University Press.

Godlewski, W. (Ed.). (1990). Coptic studies: Acts of the Third International Congress of Coptic Studies, Warsaw, 20–25 August, 1984, Warsaw: PWN.

Godlewski, W. (Ed.). (1990). Coptic and Nubian pottery: International workshop, Nieborów, August 29–31, 1988, Warsaw: National Museum in Warsaw.

Godlewski, W. (Ed.) (1988). Wystawa Sztuka Koptyjska: Warszawa 1984 (Exhibition of Coptic art: Warsaw 1984), Kraków: Oficyna Wydawnicza “GT Urania”.

Popularno-naukowe

Godlewski, W. (2011). W koptyjskim klasztorze (In a Coptic monastery), Archeologia Żywa, 16/1, 12.

Godlewski, W. (2010). Skarb mnichów z Naqlun (Treasure of the monks from Naqlun), Archeologia Żywa, 15/2, 20–22.

Godlewski, W. (2003). Dongola: stolica królestwa Makurii (Dongola: the capital of the kingdom of Makuria). Archeologia Żywa, 8/3, 8–11.

Godlewski, W. (1973). Dongola – stolica chrześcijańskiej Nubii (Dongola – the capital of Christian Nubia), Z otchłani wieków, 39/4, 296–303.

Inne

2001 Berlin, Humboldt University, visiting profesor (jeden semestr)

1990 Paris, Sorbonne, visiting profesor (jeden semestr)