Administracja i księgowość

Kierownik biura
Mgr Joanna Katarzyna Szczepkowska
tel. (+48) 22 55 31 328
(II piętro, pokój 213)

Obsługa administracyjna
Halina Ewa Domańska
Mgr Renata Kucharczyk
Mgr Marta Mierzejewska (Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji – LABI)
Mgr Anna Południkiewicz
tel. (+48) 22 55 31 314
(II piętro, pokój 213)

Obsługa księgowa
Beata Madaj
Halina Ewa Domańska
tel. (+48) 22 55 31 314
(II piętro, pokój 213)

Obsługa grantu ERC
Mgr Anna Brzozowska
tel. (+48) 22 55 31 314
(II piętro, pokój 213)

Pełnomocnik CAŚ UW do spraw sprawozdawczości i parametryzacji jednostki naukowej
Dr Łukasz Rutkowski

Kontakt
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
II piętro, pokój 213
tel. (+48) 22 826 52 16, (+48) 22 55 31 328
fax (+48) 22 628 45 23
Skype: pcma_uw
e-mail: pcma(at)uw.edu.pl

Dane do faktury

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

NIP 525-001-12-66

Rachunki bankowe:

BANK MILLENNIUM SA
Al. Jerozolimskie 123A
02-017 Warszawa

SWIFT BIG BPL PW XXX

Konto PLN
12 1160 2202 0000 0000 6084 9173

Konto EUR
PL 64 1160 2202 0000 0000 6084 9207

Konto USD
PL 95 1160 2202 0000 0000 6084 9231