Administracja i księgowość

  Kierownik biura
  Mgr Joanna Katarzyna Szczepkowska
  tel. (+48) 22 55 31 328
  (II piętro, pokój 213)

  Obsługa administracyjna
  Halina Ewa Domańska
  Mgr Renata Kucharczyk
  Mgr Marta Mierzejewska (Lokalny Administrator Bezpieczeństwa Informacji – LABI)
  Mgr Anna Południkiewicz
  tel. (+48) 22 55 31 314
  (II piętro, pokój 213)

  Obsługa księgowa
  Beata Madaj
  Halina Ewa Domańska
  tel. (+48) 22 55 31 314
  (II piętro, pokój 213)

  Pełnomocnik CAŚ UW do spraw sprawozdawczości i parametryzacji jednostki naukowej
  Dr Łukasz Rutkowski

  Kontakt
  Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski
  Nowy Świat 4, 00-497 Warszawa
  II piętro, pokój 213
  tel. (+48) 22 826 52 16, (+48) 22 55 31 328
  fax (+48) 22 628 45 23
  Skype: pcma_uw
  e-mail: pcma(at)uw.edu.pl

  Dane do faktury

  Uniwersytet Warszawski
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
  00-927 Warszawa

  NIP 525-001-12-66

  Rachunki bankowe:

  BANK MILLENNIUM SA
  Al. Jerozolimskie 123A
  02-017 Warszawa

  SWIFT BIG BPL PW XXX

  Konto PLN
  12 1160 2202 0000 0000 6084 9173

  Konto EUR
  PL 64 1160 2202 0000 0000 6084 9207

  Konto USD
  PL 95 1160 2202 0000 0000 6084 9231