Pion badawczy

Pracownicy naukowi Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW prowadzą badania w obrębie kierunków badawczych CAŚ UW, bazując przede wszystkim na materiale pozyskanym podczas badań terenowych misji pracujących pod auspicjami CAŚ UW. Prowadzą też współpracę z ośrodkami badawczymi w Polsce i za granicą.

Profesorzy
Prof. Michał Gawlikowski, grant Harmonia 6
Prof. Włodzimierz Godlewski

Adiunkci
Dr hab. Mahmoud El-Tayeb
Dr hab. Henryk Paner
Dr Mariusz Gwiazda. grant Preludium 11
Dr Urszula Iwaszczuk, grant Preludium 7
Dr Katarzyna Lach, grant Fuga 3 (urlop)
Dr Artur Obłuski, grant Sonata 7
Dr Agnieszka Pieńkowska
Dr Joanna Then-Obłuska
Dr Urszula Wicenciak (urlop)
Dr Zuzanna Wygnańska

Asystenci
Dr Grzegorz Majcherek
Dr Łukasz Rutkowski
Dr Zbigniew Szafrański
Mgr Piotr Zakrzewski
Mgr Iwona Zych

Pracownicy naukowo-techniczni
Mgr Ewa Czyżewska-Zalewska
Mgr Renata Kucharczyk
Mgr Robert Mahler
Mgr Szymon Maślak
Mgr Marta Mierzejewska
Mgr Anna Południkiewicz
Mgr Agnieszka Szymczak

Afiliowani
Dr Mennet-Allah el-Dorry, stypendium post-doktorskie IFAO i CAŚ UW
Dr Karol Juchniewicz, grant Harmonia 6
Mgr Piotr Makowski, grant Preludium 12
Mgr Magdalena Ostrowska, stypendium im. Kazimierza Michałowskiego
Mgr Agnieszka Szulc-Kajak, stypendium im. Kazimierza Michałowskiego
Mgr Marek Truszkowski, stypendium im. Kazimierza Michałowskiego
Mgr Marek Woźniak, grant Preludium 9