powrót do strony głównej
english version
Wystawa
Prasy oliwne
Fundacja im. Kazimierza Michałowskiego
zmodyfikowano
06-03-2017

Rada Naukowa

Członkowie Rady w kadencji 2016-2020
prof. dr hab. Piotr Bieliński (Przewodniczący)
prof. dr hab. Krzysztof M. Ciałowicz
prof. dr hab. Ewa Laskowska-Kusztal
prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
dr hab. Tomasz Derda, prof. UW
dr hab. Rafał Koliński, prof. UAM
dr hab. Tomasz Waliszewski
dr hab. Anna Wodzińska
dr Łukasz Rutkowski
mgr Iwona Zych