powrót do strony głównej
english version
Wystawa
Prasy oliwne
Fundacja im. Kazimierza Michałowskiego
zmodyfikowano
08-06-2016

Rada Naukowa

Członkowie Rady w kadencji 2014-2016
prof. dr hab. Piotr Bieliński (Przewodniczący)
prof. dr hab. Krzysztof M. Ciałowicz
dr hab. Tomasz Derda, prof. UW
prof. dr hab. Michał Gawlikowski (Honorowy Członek Rady)
prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski
dr hab. Rafał Koliński, prof. UAM
prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
prof. dr hab. Karol Myśliwiec
dr hab. Tomasz Waliszewski
dr Zuzanna Wygnańska