powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017
04.12.2017 20:57

Kategoria: badania, inne

Deir el-Bahari: Otwarcie Głównego Sanktuarium Amona-Re w świątyni Hatszepsut


Widok pomieszczeń Sanktuarium po zakończeniu prac. Fot. M. Jawornicki

Kolejna część świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari zostanie udostępniona dla zwiedzających. Uroczyste otwarcie Głównego Sanktuarium Amona-Re oraz poprzedzającego go Portyku Ptolemejskiego zostało zaplanowane na 9. grudnia 2017 r. na godz. 14:00.

Gospodarzami uroczystości są Ministerstwo Starożytności Egiptu, reprezentowane przez Ministra Storożytności, prof. Chaleda el-Enani oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, reprezentowane przez dr. hab. prof. UW Tomasza Waliszewskiego, Dyrektora Centrum, przy udziale Ambasadora RP, JE pana Michała Murkocińskiego oraz Gubernatora Luksoru, pana Mohameda Badra.

Z ramienia CAŚ UW w otwarciu uczestniczyć będzie Dyrektor Centrum dr hab. prof. UW Tomasz Waliszewski, a także dyrektor Stacji Badawczej w Kairze dr Artur Obłuski oraz kierownik Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari dr Zbigniew E. Szafrański.

Sanktuarium Amona-Re położone jest pośrodku zachodniej ściany Górnego Festiwalowego Dziedzińca Świątyni Hatszepsut. Wejście dostępne jest z Portyku Ptolemejskiego poprzez granitowy portal, dokładnie na przedłużeniu linii wyznaczonej przez rampy dolnego i środkowego tarasu. Główne Sanktuarium składa się z Sali na Barkę oraz Sali Posągu z trzema kaplicami. Pierwsze z pomieszczeń, miejsce gdzie podczas rytuału gościła święta barka Amona jest najbardziej okazałe z całego kompleksu. Na ścianach bocznych tej sali przedstawiono najważniejszy moment odbywającego się tu rytuału – spoczywającą na postumencie barkę bóstwa, która przybywała tutaj rokrocznie niesiona na ramionach kapłanów aż ze świątyni w Karnaku. W ścianach tych wbudowane były także nisze na posągi rodziny królewskiej, która dzięki temu uczestniczyła w kulcie wraz z bóstwem.

Polsko-Egipska Misja Konserwatorska w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari została utworzona w roku 1961 przez prof. Kazimierza Michałowskiego. Od tego czasu archeolodzy, konserwatorzy i architekci związani z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pracują nad dokumentacją i rekonstrukcją Świątyni. Od 1999 roku kierownikiem Misji jest dr Zbigniew E. Szafrański. Główne Sanktuarium Amona-Re jest jednym z najlepiej zachowanych pomieszczeń. Po przerwie poświęconej pracom w innych rejonach świątyni, archeolodzy powrócili do działań na terenie Sanktuarium, początkowo były to prace wykopaliskowe, następnie konserwatorskie, zaś w ostatnich latach – dokumentacyjne. Działania te zostały zakończone, dzięki czemu Sanktuarium może zostać udostępnione zwiedzającym.


Dwa lata temu, w dniu 22 lutego 2015 r. została otwarta dla zwiedzających inna część Świątyni Hatszepsut –  Kompleks Kultu Solarnego

 

Więcej informacji o Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari na stronie Misji

 

      

I.    Deir el-Bahari. Tarasowa świątynia Hatszepsut. Fot. W. Jerke
II.   Portyk Ptolemejski przed wejściem do sanktuarium. Fot. M. Jawornicki

  

III. Granitowy portal i wnętrze sanktuarium po konserwacji. Fot. M. Jawornicki
IV. Widok pomieszczeń sanktuarium po zakończeniu prac. Fot. M. Jawornicki


 

 V. Fundatorka świątyni królowa Hatszepsut w scenie rytualnej przed Amonem-Re. Fot. M. Jawornicki
 VI. Dr Zbigniew E. Szafrański w Sanktuarium, fot. M. Jawornicki

VII. Plan Sanktuarium Amona-Re w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari:
      1.Sala Barki
      2.Sala Posągu
      3-4. Kaplice
      5.Sanktuarium Ptolemejskie
      6. Portyk Ptolemejski