powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017
12.12.2017 18:02

Kategoria: inne, badania

Deir el-Bahari: Uroczyste otwarcie Sanktuarium Amona-Re

Główne Sanktuarium Amona-Re w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari jest już dostępne dla zwiedzających. Ceremonia otwarcia miała miejsce 9 grudnia 2017 r.


JE Michał Murkociński, Ambasador RP oraz prof. Khaled el-Enani przecinają wstęgę. Fot. M. Mackiewicz

JE Michał Murkociński, Ambasador RP oraz prof. Khaled el-Enani przecinają wstęgę. Fot. M. Mackiewicz

Tour in the Main Sanctuary of Amun, guided by Dr. Z. E. Szafrański. Fot. M. Mackiewicz

Oprowadzanie po Sanktuarium Amona-Re. Fot. M. Mackiewicz

Przemowa prof. Khaleda el-Enani. Fot. M. Mackiewicz

Przemowa JM Michała Murkocińskiego, Ambasadora RP. Fot. M. Mackiewicz

Ceremonia otwarcia odbyła się na Górnym Dziedzińcu Świątyni. Fot. M. Mackiewicz

Dziennikarze obecni podczas ceremonii. Fot. M. Mackiewicz

Oficjalnego przecięcia wstęgi dokonali wspólnie Minister Starożytności Egiptu, prof. Khaled el-Enani oraz Ambasador RP, JE pan Michał Murkociński, przy udziale Dyrekcji Centrum –dr. hab. prof. UW Tomasza Waliszewskiego i dr. Artura Obłuskiego, Radcy Ministra Ambasady RP – pani Justyny Porazińskiej, Gubernatora Luksoru – pana Mohameda Badra, a także przedstawicieli egipskiej Służby Starożytności, misji archeologicznych i wielu innych gości.

Ceremonię poprowadził dr Zbigniew E. Szafrański, kierownik Polsko-Egipskiej Misji Archeologiczno-Konserwatorskiej w Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari. Po otwarciu Sanktuarium i oprowadzeniu delegacji przez kierownika Misji, Minister Starożytności Egiptu, Ambasador RP oraz Dyrektor CAŚ UW podkreślili w swoich przemowach znaczenie prac Centrum na terenie Sanktuarium i w całej Świątyni Hatszepsut, a także wieloletnią współpracę polsko-egipską.Dr Zbigniew E. Szafrański przybliżył ponadto przebieg prac Misji na terenie Sanktuarium, a takżeomówił jego dekorację.

Główne Sanktuarium Amona-Re jest jednym z najlepiej zachowanych pomieszczeń Świątyni Hatszepsut. Położone jest pośrodku zachodniej ściany jej Górnego Dziedzińca. Składa się z Sali na Barkę oraz Sali Posągu z trzema kaplicami. Wejście, ulokowane dokładnie na przedłużeniu linii wyznaczonej przez rampy dolnego i środkowego tarasu, dostępne jest przez Portyk Ptolemejski i granitowy portal. Pierwsze z pomieszczeń, miejsce gdzie podczas rytuału gościła święta barka Amona jest najbardziej okazałe z całego kompleksu. Ściany Sali na Barkę zdobią przedstawienia Hatszepsut, Tutmozisa (Totmesa) III i Neferure, córki Hatszepsut, składających ofiary przed barką Amona oraz wizerunki zmarłych członków rodziny królowej – Tutmozisa I, Ahmes (rodziców Hatszepsut), Tutmozisa II i Neferubiti (siostry Hatszepsut), witających świętą barkę. W Sali Posągu znajdował się posąg Amona-Re, oświetlany światłem słonecznym dzięki systemowi świetlików.

Polsko-Egipska Misja Konserwatorska działa na terenie Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari od 1961 roku. Została utworzona przez prof. Kazimierza Michałowskiego. Od tego czasu archeolodzy, konserwatorzy i architekci związani z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW pracują nad dokumentacją i rekonstrukcją Świątyni. Na terenie Sanktuarium zabezpieczono oryginalny strop Sali na Barkę, ścianę fasady oraz wybudowano ochronną platformę nad Górnym Tarasem.Ściany kompleksu zostały ustabilizowane, a dekoracja została zrekonstruowana. Ponadto oryginalnie zachowane reliefy zostały odczyszczone i zabezpieczone przez konserwatorów, co uwypukliło pierwotne żywe kolory warstwy malarskiej.

 

Dwa lata temu, w dniu 22 lutego 2015 r. została otwarta dla zwiedzających inna część Świątyni Hatszepsut –  Kompleks Kultu Solarnego

Więcej informacji o Świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari na stronie Misji