powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017
29.12.2015 08:51

Kategoria: publikacje

PAM ma 12 punktów


Mamy przyjemność poinformować, że wzrosła punktacja za artykuły publikowane w naszym roczniku Polish Archaeology in the Mediterranean. Jak ogłoszono w najnowszym wykazie czasopism punktowanych MNiSW wynosi ona obecnie 12 punktów (pozycja 1198 w części B wykazu czasopism punktowanych )

To aż o 5 punktów więcej niż podczas poprzedniej oceny w 2013 roku, kiedy to przyznano naszemu czasopismu 7 punktów. PAM zadebiutował w wykazie ministerialnym w 2012 roku, startując z 4 punktami. Od tego czasu w czasopiśmie wiele się zmieniło – artykuły z PAM są obecnie indeksowane w elektronicznych bazach czasopism (CEEOL i BazHum), są też dostępne bez ograniczeń na stronie czasopisma PAM Journal W ostatnich tomach zamieszczano rocznie po około 50 bogato ilustrowanych artykułów. Od tomu 23 wersja elektroniczna artykułów zawiera ilustracje w pełnym kolorze (w druku część ilustracji jest czarno-biała). Obecność artykułów w sieci owocuje coraz większą ich widocznością i wzrastającą liczbą cytowań (według programu Publish or Perish obecnie tzw. indeks h dla czasopisma wynosi 7).

Do zespołu recenzentów współpracujących z PAM wciąż dołączają kolejni uznani specjaliści z Polski oraz z zagranicy. Wprowadzając dział Studies czasopismo otworzyło swoje łamy dla artykułów niezwiązanych bezpośrednio z wynikami badań misji prowadzonych przez Centrum. Zaś osobny fascykuł Special Studies pozwala drukować spójne tematycznie artykuły poświęcone konkretnym zagadnieniom wynikającym z kierunków badań prowadzonych w ramach projektów realizowanych przez Centrum.

Z tym większą przyjemnością zapraszamy więc Autorów do nadsyłania artykułów do kolejnego 25. tomu czasopisma.

Więcej szczegółów na temat terminów i procedur redakcyjnych: Call for papers PAM 25