powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017
16.12.2015 11:53

Kategoria: wyróżnienia, inne

Profesor Kazimierz Michałowski patronem gimnazjum


Dyrektor szkoły, Elżbieta Mieszkowska i burmistrz Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna Artur Tusiński odsłaniają portret Prof. Kazimierza Michałowskiego podarowany przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (fot. A. Szymczak)

Założyciel i patron Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW został wybrany patronem publicznego gimnazjum w Podkowie Leśnej. Profesor był jednym z zasłużonych obywateli tego miasta, których kandydaturę zgłosiły podkowiańskie środowiska szkolne i pozarządowe.

Jak zgodnie podkreślali podczas uroczystości nadania imienia zarówno przedstawiciele władz Podkowy Leśnej, organizacji społecznych, jak i zaproszeni archeolodzy, m.in. wychowankowie prof. Michałowskiego i jego dzieci, osoba i osiągnięcia profesora to świetne źródło inspiracji dla działań szkoły i jej uczniów. Chociaż w osiągnięciu najwyższej liczby uczniowskich głosów zapewne najbardziej pomogło hasło: „Michałowski – polski Indiana Jones”.

Grudniowa uroczystość wieńczyła całoroczne działania szkoły. W ich ramach odbyły się uczniowskie debaty i prezentacje na temat prof. Michałowskiego i jego pracy, a także konkurs rysunkowy na komiks o profesorze. W duchu przygody, jaki zawsze towarzyszy nawet najbardziej poważnym badaniom archeologicznym, uczniowie gimnazjum im. Prof. K. Michałowskiego wmurowali w ścianę szkoły „Kapsułę czasu” z opisami i fotografiami z życia jej uczniów. Ten swoisty „depozyt fundacyjny” stanowiący też świadectwo nadania placówce imienia nowego patrona, ma zostać wydobyty ze skrytki za 50 lat. Być może odkryje go wówczas przedstawiciel kolejnej generacji archeologów ze szkoły prof. Michałowskiego?

fot. A. Szymczak

Odsłonięcie portretu prof. K. Michałowskiego (fot. A. Szymczak)

Konkurs na komiks (fot. A. Szymczak)

Uczniowie przedstawiali dorobek nowego patrona szkoły w formie komiksu (fot. A. Szymczak)