powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017
22.11.2017 20:06

Kategoria: wyróżnienia, badania

Trzy granty NCN na badania misji Centrum

Z przyjemnością informujemy, że kolejne trzy projekty badawcze specjalistów z misji prowadzonych przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW otrzymały finansowanie Narodowego Centrum Nauki.


Bazylika w Marea

Serdecznie gratulujemy kierownikom projektów!


Dr hab. Tomasz Derda
(IA UW) zdobył grant Opus 13 na projekt:
"Czy <<Marea>> to Marea? Rzymski ośrodek przemysłowy i wielkie miasto bizantyńskie w regionie Mareotis (koło Aleksandrii)"

   Kilkanaście sezonów wykopaliskowych prowadzonych przez CAŚ UW na południowym brzegu jeziora Mareotis, 45 km na zachód od Aleksandrii zaowocowało odkryciami szeregu budowli, w tym okazałej, trójnawowej bazyliki z transeptem. Jak wykazały badania w okresie bizantyńskim było to rozległe miasto tradycyjnie nazywane Mareą. Z czasów rzymskich pochodzą natomiast pozostałości infrastruktury portowej imponujących rozmiarów, a także warsztatów produkcyjnych, wskazujące na funkcjonowanie tu wielkiego ośrodka przemysłowego, produkcję i eksport na szeroką skalę wina w amforach wytwarzanych lokalnie. Najważniejszym pytaniem jakie badacze stawiają sobie za cel nadchodzących sezonów jest ustalenie co działo się w tym miejscu od momentu zaprzestania działalności przemysłowej w początkach III wieku do czasu powstania późnoantycznego miasta, niemal trzy wieki później.


Granty Preludium 13 otrzymali:

Mgr Monika Więch (IKŚiO PAN) „Wczesnorzymskie naczynia do gotowania z rezydencjonalnej dzielnicy Nea Pafos - w świetle badań typologicznych, archeometrycznych i funkcjonalnych”

   Maloutena, czyli dzielnica rezydencjonalna Nea Pafos badana jest przez ekspedycję CAŚ UW od ponad pół wieku. Projekt koncentruje się na naczyniach kuchennych z okresu rzymskiego. Autorka stawia sobie za cel odpowiedź na pytania o ich formy i chronologię, a także o funkcjonowanie warsztatów i centrów produkcyjnych, z których mogły pochodzić.  


Mgr Ewa Józefowicz (IKŚiO PAN) „Ściana zachodnia Portyku Obelisków świątyni Hatszepsut w Deir el-Bahari w wymiarze historycznym, ideologicznym i rytualnym”

   Celem projektu jest odtworzenie w postaci cyfrowej oryginalnego wyglądu dekoracji największej, zachodniej ściany Portyku Obelisków w świątyni Hatszepsut w Deir el Bahari oraz zinterpretowanie jej znaczenia.

 

 

Więcej o badaniach Centrum;

Marea
Deir el-Bahari
Nea Pafos