powrót do strony głównej
english version
LEW PALMYREŃSKI NOWYM LOGO CENTRUM
zmodyfikowano
10-10-2017
24.11.2016 08:40

Kategoria: publikacje

Zaproszenie do nadsyłania artykułów do Polish Archaeology in the Mediterranean 26


Redakcja czasopisma Polish Archaeology in the Mediterranean (PAM) zaprasza do składania artykułów do tomu 26, który ukaże się pod koniec roku 2017 nakładem Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, we współpracy z Wydawnictwami UW.

Zwyczajem ostatnich lat, tom składa się z dwóch części: sprawozdawczej Reports oraz część Studies, obejmująca artykuły przekrojowe.

Kierownicy misji Centrum oraz członkowie zespołów badawczych (w uzgodnieniu z kierownikiem misji) zapraszani są do składania całościowych lub cząstkowych raportów z badań oraz sprawozdań tematycznych zgodnie z potrzebami misji.

Do części „Studies” Redakcja przyjmie zarówno artykuły badawcze będące wynikiem prac misji Centrum, jak również podejmujące tematykę pokrewną projektom badawczym realizowanym przez misje Centrum. Tak więc łamy czasopisma stoją otworem nie tylko dla tekstów dotyczących bieżących badań czy też archiwalnych zasobów Centrum, ale również dla opracowań niezwiązanych bezpośrednio z wykopaliskami prowadzonymi przez misje Centrum, lecz mieszczących się w zakresie terytorialnych i chronologicznych zainteresowań Centrum.

W terytorialnym sensie dotyczy to starożytnych kultur wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, Bliskiego Wschodu, Zatoki Perskiej i południowego Kaukazu, jak też północno-wschodniej Afryki. W chronologicznym ujęciu, artykuły mogą dotyczyć wszystkich okresów od prehistorii po okres wczesnoislamski.

Redakcja jest szczególnie zainteresowana oryginalnymi opracowaniami kultury materialnej, architektury, studiami ceramologicznymi oraz szczegółową prezentacją badań archeologicznych z wykorzystaniem nowych technik wykopaliskowych i dokumentacyjnych. W zakresie zainteresowań Redakcji znajdują się także studia archeobotaniczne i archeozoologiczne oraz wyniki badań laboratoryjnych nad próbkami archeologicznymi, jak również sprawozdania z prac konserwatorskich wynikających z badań prowadzonych przez Centrum.

W przygotowaniu wszystkich artykułów i sprawozdań należy korzystać z aktualnych wytycznych dla Autorów, jakie znajdą Państwo na stronie czasopisma:

http://www.pcma.uw.edu.pl/fileadmin/template/main/file/PAM_instrukcje_dla_autorow_09_2015.pdf

Redakcja przypomina, że nadsyłane teksty muszą być oryginalne, a autorzy muszą posiadać prawa autorskie do publikowanych treści, ilustracji i dokumentacji.

Termin nadsyłania tekstów do recenzji w systemie double blind review upływa 1 MARCA 2017 R.